Prodej dříví

Lesní správa Lány obhospodařuje 5988,95 ha porostní půdy, myslivecky hospodaří ve třech honitbách. Jednou z honiteb je Lánská obora o celkové výměře 3003 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Nákladní vozidlo se dřevem - ilustrační obrázek pro činnost Palivové dříví
 

Informace a objednávky palivového dříví

Lesní správa Lány nabízí prodej palivového dříví rovnaného různých dřevin v délkách 2 m. Dvoumetrové palivové dříví vyrábíme jak z listnatých, tak z jehličnatých dřevin.

LS Lány rovněž nabízí dopravu k zákazníkovi. Vyrobené palivové dříví dodáváme pomocí naší odvozní soupravy, která ho složí na předem domluvené místo. Minimální množství, které lze objednat spolu s dovozem, je 10 prm.

Na zakázku je možné vyrobit dříví listnaté metrové štípané a to pouze s vlastní dopravou zákazníka.

Měření množství palivového dříví

Základní jednotkou pro měření objemu dříví je metr krychlový (m3, plm). Vyjadřuje skutečný objem dříví stanovený z jeho rozměrů. Používá se především při měření objemu kulatinových sortimentů nebo surových kmenů. Při prodeji palivového dříví se většinou nepoužívá. Množství palivového dříví se nejčastěji měří v prostorových metrech.

Prostorový metr (prm) je nejpoužívanější měrná jednotka při měření (palivového) dříví vyskládaného do hráně. Vyjadřuje objem hráně rovnaného dříví, který je stanoven z jejich vnějších rozměrů, včetně volných prostorů. Prostorový metr představuje krychli o rozměrech 1 × 1 × 1 m. Hráň může být vyskládána dřívím o různých délkách (například 0,3 m, 1m, 2m).

Pro převod skládaného množství dříví v prm na skutečný objem dřevní hmoty v m3 se používají tyto základní převodní koeficienty:

  • jehličnaté dříví – 1 prm = 0,64 m3
  • listnaté dříví – 1 prm = 0,54 m3
  • štípané metrové 1 prm = 0,60 m3

Kontakt

Technik lesní výroby (pracovní dny 7-15 hodin)
Informace na telefonu: mobil: 605 264 151
Objednávky na e-mail: technik@lslany.cz