Myslivost a lov

Lesní správa Lány obhospodařuje 5988,95 ha porostní půdy, myslivecky hospodaří ve třech honitbách. Jednou z honiteb je Lánská obora o celkové výměře 3003 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Jelen s laní - ilustrační obrázek pro činnost Myslivost A Lov
 

Honitby a zvěř

Lesní správa Lány (LSL) zajišťuje služby myslivosti a lovu primárně pro potřeby Kanceláře prezidenta republiky. Volné kapacity nabízí formou poplatkových lovů veřejnosti.LS Lány provozuje myslivost ve třech honitbách. První honitbou je Lánská obora o výměře 3 003 ha, v níž se chová a loví 6 druhů spárkaté zvěře, a to jelen evropský, daněk skvrnitý, sika japonský, sika Dybowského, muflon a prase divoké. Území ve správě Lesní správy Lány mimo oboru tvoří honitbu Lánské lesy. Tato honitba má výměru 3 074 ha a chová a loví se zde 5 druhů spárkaté zvěře. Jsou to jelen evropský, sika japonský, srnec obecný, muflon a prase divoké. Třetí honitbou je bažantnice Amálie o výměře 477 ha. Zde se chová a loví především bažant obecný, doplňkově srnec obecný a prase divoké. Podmínky lovu, ceníky a přihlašovací formuláře si můžete stáhnout ze stránek jednotlivých honiteb.

Lov v oboře

V oboře se ročně loví cca 80 ks trofejové zvěře a 400 ks zvěře holé. Zvěř trofejová je lovena za pomoci doprovodů vysoce kvalifikovaných průvodců na individuálních lovech a zvěř holá formou tichých nátlaček.

Lov mimo oboru

V pracovní náplni lesnického personálu je i provádění myslivosti ve vlastní honitbě Lánské lesy. Tento volný revír má výměru 3 074 ha, kde vnitřní část navazuje na oplocení Lánské obory a vnější část tvoří směs vlastního lesa a přiřazených polí a luk. V honitbě je zastoupena veškerá zvěř a plánovaný odstřel se udává zhruba v těchto číslech: zvěř srnčí 50 ks, jelení 20 ks, daňčí 10 ks, sičí 20 ks, mufloní 20 ks a černá neomezeně.¨Doprovody se provádí kvalifikovaným lesním personálem u zvěře trofejové a společnými tichými nátlačkami za účasti personálu a psovodů u zvěře holé a černé. K ubytování lovců slouží lovecká chata Leontýna nebo doporučené penziony v blízkosti Lán.

Lov v bažantnici

Současná podoba bažantnice splňuje veškeré náročné podmínky, které jsou požadovány při společných lovech. Vzhledem k jejímu uspořádání (lovci se přemísťují na jednotlivé leče pouze na krátkou vzdálenost a za celý den ujdou maximálně dva kilometry) je bažantnice vhodná i pro starší nebo méně pohyblivé střelce. Přitom reliéf terénu spolu s velmi dobrým řízením bažantnice zaručuje vysoko létající a vyspělou zvěř. Také zázemí, sestávající z prostorného altánu pro občerstvení v průběhu honu, a zejména stylová historická chata Amálie pro posezení po ukončení honu, podtrhuje důstojný rámec mimořádných loveckých zážitků. Optimální počet střelců je 12, stejně dobře se však může uskutečnit hon s osmi lovci, případně se 16 – 17ti střelci. Při počtu vyšším nebo nižším, než uváděné mezní údaje, trpí celkový dojem z loveckého dne. V bažantnici se vypouští ročně 10 000 ks bažantí zvěře a lov je organizován v 6ti až 10ti honech.