Lesní správa Lány

Lesní správa Lány (LSL), příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje na základě zřizovací listiny č.j. 400.023/93 ze dne 1. ledna 1993 celkem 5 791,64 ha pozemků ve vlastnictví České republiky. Z toho je 5 689 ha lesní půda, 74 ha orná půda, pastviny a louky, 24 ha jsou rybníky a ostatní vodní plochy, 4 ha jsou zastavěné plochy. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře 3 003 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 477 ha.

Více informací

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány, IČO 00000078, jmenovala na základě bodu 1 článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) jmenovala svého pověřence pro ochranu osobních údajů. viz kontakty

Aktuality

Publikováno:
22.7.2020 - Lesní správa Lány informuje, že na úřední desce je publikován nový ceník zvěřiny.
19.8.2020 - Lesní správa Lány informuje, že na úřední desce je zveřejněno oznámení o provozu obůrky.

Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 82_19_EKÚ

Příloha k odpovědi podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 82_19_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 246_17_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j.105_18_EKÚ

Rozhodnutí ředitele LSL _č.j.78_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 68_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 56_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 42_17_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 34_18_EKÚ

Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva