LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
LESNÍ SPRÁVA LÁNY MYSLIVOST A LOV PALIVOVÉ DŘÍVÍ PRODEJ MAJETKU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍRODA A TURISTIKA

Lesní správa Lány zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty   ::  Poplatkové lovy zvěře, správa obory

LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
>> Zákonná ustanovení

Prodej majetku

>> Seznam a nabídky

Výběrová řízení

>> Veřejné zakázky - dodávky
>> Veřejné zakázky - služby
>> Veřejné zakázky - stav. práce

Zákonná ustanovení


Lesní správa Lány postupuje při prodeji majetku a při zadávání veřejných zakázek podle těchto zákonů a jejich prováděcích vyhlášek:

  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a stáních organizacích s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
  • zzákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška 3261/2006 Sb., o atestačním řízení pro elektronické nástroje

Lesní správa Lány je veřejným zadavatelem (dále jen "Zadavatel") dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon").

Informace k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=LesnispravaLany.

Zadavatel není povinen podle Zákona zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, tedy takové, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne u dodávek nebo služeb 2 000 000 Kč bez DPH nebo u stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel je povinen vždy dodržovat zásady:

  • transparentnosti,
  • rovného zacházení,
  • zákazu diskriminace


ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím řízení dle Zákona.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány podle výše jejich předpokládané hodnoty v Kč bez DPH v zadávacím postupu dle interního předpisu Zadavatele.

Zahájení, průběh a ukončení zadávacích řízení a zadávacích postupů se řídí Zákonem a interními předpisy Zadavatele.

Aktuální nabídku nepotřebného majetku LS Lány najdete ve složce Prodej majetku - Seznam a nabídky."

www.lslany.cz
German version English version Russian version

Kontakt:

Lesní správa Lány

příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta republiky


Lesní 140, 270 61 Lány

tel: +420 313 502 074

E-mail: sekretariat@lslany.cz

Kde nás najdete:

Klikněte na mapu...

www.mapy.cz

Doporučujeme:

Pražský hrad
Zámek Lány
Obec Lány
CHKO Křivoklátsko

Web Design © 2011 - 2012 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro
  LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

www.promix.cz