LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
LESNÍ SPRÁVA LÁNY MYSLIVOST A LOV PALIVOVÉ DŘÍVÍ PRODEJ MAJETKU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍRODA A TURISTIKA

Lesní správa Lány zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty   ::  Poplatkové lovy zvěře, správa obory

LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Základní údaje

>> O nás
>> Informace podle zák. č.
      106/1999 Sb., o svobodném
      přístupu k informacím
>> Kontakty a mapa
>> Historie

Činnost

>> Lesní hospodářství
>> Myslivost
>> Rybniční hospodářství
>> Doprava

Rybniční hospodářství


Lesní správa Lány má ve správě 25 rybníků o celkové rozloze 19,50 ha. Čtyři rybníky o celkové výměře 1,95 ha ležící mimo oboru pronajímá Lesní správa Lány Rybářskému kroužku Lány. Na ostatních rybnících LS zajišťuje řádné hospodaření v souladu s požadavky CHKO Křivoklátsko. Jedná se o tržní produkci zejména kapra obecného, lína obecného a dalších doplňkových dravých druhů ryb.

Největším rybníkem ve správě Lesní správy je rybník Pilský o výměře 5,80 ha, dále rybník Klíčavský s výměrou 3,50 ha, rybník Ručičky s výměrou 2,48 ha a rybník Kouglův s výměrou 2,00 ha. Ostatní rybníky s menší výměrou jsou na menších tocích směřujících do přehradní nádrže Klíčava a jsou uspořádány v kaskádách.

Tyto vodní plochy, jak v Lánské oboře, tak v bažantnici Amálie plní další důležité funkce, a to zejména zdroje kvalitní vody pro zvěř a přirozené a nerušené životní prostředí pro řadu obojživelníků a dalších chráněných vodních druhů živočichů a rostlin nebo hnízdících ptáků.

LSL

LSL

LSL

www.lslany.cz
German version English version Russian version

Kontakt:

Lesní správa Lány

příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta republiky


Lesní 140, 270 61 Lány

tel: +420 313 502 074

E-mail: sekretariat@lslany.cz

Kde nás najdete:

Klikněte na mapu...

www.mapy.cz

Doporučujeme:

Pražský hrad
Zámek Lány
Obec Lány
CHKO Křivoklátsko

Web Design © 2011 - 2012 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro
  LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

www.promix.cz