Projekty

Název projektu: Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory

Celkové náklady projektu: 2.098.839,- Kč
Výše dotace: 1.471.260,80 Kč

Projekt řeší obnovu ovocných alejí a extensivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin na území ve správě Lesní správy Lány, příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky. Dojde k výsadbě v počtu 832 ks dřevin, a to pouze z dřevin ovocných, vysokokmenných tvarů a starých otužilých odrůd a to celkem v 9 lokalitách.

Lok. č. 1. Prasečí obůrka - založení liniové výsadby v luční enklávě Lok. č. 2 Vlčina - jedná se o založení rozptýlené zeleně ve pozůstatcích starších výsadeb Lok. č. 3 Sad blaho - doplnění starého sadu na původní spon výsadby Lok. č. 4 Prezidentská vyhlídka - založení rozptýlené zeleně Lok. č. 5 Hamouzova seč - založení liniové výsadby Lok. č. 6. Liščiny - doplnění starých stávajících výsadeb založením nového sadu Lok. č. 7 Zadní suchý - založení doprovodné vegetace podél komunikace Lok. č. 8 Sad Píně - kompletní obnova starého ovocného sadu s ponecháním fragmentů starých výsadeb Lok. č. 9. Habrovice - založení liniové výsadby v luční enklávě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: Masarykovy aleje v Lánské oboře

Celkové náklady projektu: 6.880.865,- Kč
Výše dotace: 5.115.943,- Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce historických alejí v Lánské oboře. Centrální část obory je protkaná systémem alejí, které doprovázejí hlavní komunikace v areálu. Aleje jsou složeny z různých taxonů, jsou různého věkového složení, různého stavu zdravotního i pěstebního (bezpečnostního). Dojde k realizaci opatření, které zajistí stabilizaci alejí do budoucna.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.